BÁO GIÁ THIẾT KẾ LOGO

Vẽ Lại Logo

800.000 đ
1.000.000 đ

Dịch vụ:
Vẽ lại logo theo yêu cầu.

Lưu ý:
Khách hàng cung cấp hình ảnh chất lượng cao.

File bàn giao:
File gốc vẽ lại (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)

Gói Begin

1.500.000 đ

Dịch vụ:
Thiết kế Logo theo yêu cầu.

Quy trình thiết kế:
+ Số mẫu: 01 mẫu.
+ Số lần gửi mẫu: 01 lần.
+ Giới hạn chỉnh sửa 03 lần.

Đội ngũ thiết kế:
02 họa sĩ thiết kế

File bàn giao:
File gốc logo (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)

Gói Startup 1

2.500.000 đ

Dịch vu:
Thiết kế logo theo yêu cầu.

Quy trình thiết kế:
+ Số mẫu: 02 mẫu chọn 1
+ Số lần gửi mẫu: 02 lần.
+ Giới hạn chỉnh sửa 5 lần.

Đội ngũ thiết kế:
03 họa sĩ thiết kế

File bàn giao:
File gốc logo (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)

Gói Startup 2

3.500.000 đ

Dịch vụ:
Thiết kế logo theo yêu cầu.

Hậu mãi:
Tặng thiết kế 1 mẫu Namecard

Quy trình thiết kế:
+ Số mẫu: 03 mẫu chọn 1
+ Số lần gửi mẫu: 02 lần.
+ Giới hạn chỉnh sửa 7 lần.

Đội ngũ thiết kế:
03 họa sĩ thiết kế

File bàn giao:
File gốc logo (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Gói Pro 1

4.000.000 đ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu Logo
Thiết kế 2 mẫu Namecard

 

Hậu mãi:
+ In tặng 5 hộp Namecard

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 02 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Trưởng Phòng Thiết Kế.
+ 03 họa sĩ thiết kế.

Gói Pro 2

5.000.000 đ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu Logo
Thiết kế 2 mẫu Namecard
Thiết kế 1 mẫu phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế 1 mẫu giấy tiêu đề.

 

Hậu mãi:
+ In tặng 5 hộp Namecard

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 02 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Trưởng Phòng Thiết Kế.
+ 04 họa sĩ thiết kế.

Gói Pro 3

6.000.000 đ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu Logo
Thiết kế 2 mẫu Namecard
Thiết kế 1 mẫu Poster
Thiết kế 1 mẫu Bảng hiệu
Thiết kế 1 mẫu Phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế 1 mẫu Giấy tiêu đề
Thiết kế 1 mẫu đồng phục

Hậu mãi:
+ In tặng 5 hộp Namecard

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 02 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo.
+ 01 Trưởng Phòng Thiết Kế.
+ 04 họa sĩ thiết kế.

Gói GOLD

8.000.000 đ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu Logo
Thiết kế 2 mẫu Namecard
Thiết kế 1 mẫu Poster
Thiết kế 1 mẫu Bảng hiệu
Thiết kế 1 mẫu Phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế 1 mẫu Giấy tiêu đề
Thiết kế 1 mẫu đồng phục
Thiết kế 1 mẫu hộp đèn
Thiết kế 1 mẫu Folder
Thiết kế 1 mẫu tờ rơi (A4 hoặc A5)

 

Hậu mãi:
+ In tặng 5 hộp Namecard

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 02 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo
+ 01 Giám đốc nghệ thuật
+ 01 Trưởng Phòng Thiết Kế.
+ 03 họa sĩ thiết kế.

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo

Gói Diamond

10.000.000 đ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Hạng mục:
Thiết kế 04 mẫu Logo
Thiết kế 2 mẫu Namecard
Thiết kế 1 mẫu Poster
Thiết kế 1 mẫu Bảng hiệu
Thiết kế 1 mẫu Phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế 1 mẫu Giấy tiêu đề
Thiết kế 1 mẫu đồng phục
Thiết kế 1 mẫu hộp đèn
Thiết kế 1 mẫu Folder
Thiết kế 1 mẫu tờ rơi (A4 hoặc A5)
Thiết kế 1 mẫu Brochure (A4 gấp đôi hoặc gấp 3)
Thiết kế 1 mẫu Profile (4 trang luôn bìa)

 

Hậu mãi:
+ In tặng 5 hộp Namecard

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 04 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 02 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo
+ 01 Giám đốc nghệ thuật
+ 01 Trưởng Phòng Thiết Kế.
+ 04 họa sĩ thiết kế.

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo

Gói VIP

16.000.000 đ

Dịch vụ:
Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Hạng mục:
Thiết kế 06 mẫu Logo
Thiết kế 2 mẫu Namecard
Thiết kế 1 mẫu Poster
Thiết kế 1 mẫu Bảng hiệu
Thiết kế 1 mẫu Phong bì thư (lớn, nhỏ)
Thiết kế 1 mẫu Giấy tiêu đề
Thiết kế 1 mẫu đồng phục
Thiết kế 1 mẫu hộp đèn
Thiết kế 1 mẫu Folder
Thiết kế 1 mẫu tờ rơi (A4 hoặc A5)
Thiết kế 1 mẫu Brochure (A4 gấp đôi hoặc gấp 3)
Thiết kế 1 mẫu Profile (8 trang luôn bìa)
Thiết kế 1 mẫu Catalogue (8 trang luôn bìa)

Hậu mãi:
+ In tặng 5 hộp Namecard

Quy trình thiết kế:

 • Logo
  + Số mẫu: 06 mẫu chọn 1
  + Số lần gửi mẫu: 03 lần.
  + Không giới hạn số lần chỉnh sửa.
 • Các hạng mục tiếp theo sẽ gửi sau khi hoàn thiện logo

Đội ngũ thiết kế:
+ 01 Giám đốc sáng tạo
+ 01 Giám đốc nghệ thuật
+ 01 Chuyên viên nhận dạng thương hiệu
+ 01 Trưởng Phòng Thiết Kế.
+ 04 họa sĩ thiết kế.

File bàn giao:
File gốc các hạng mục theo gói (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)
Bộ quy chuẩn Logo

 

ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU

GÓI PROFESSION

5.000.000 đ

Dịch vụ:
Đặt tên thương hiệu – Tên công ty.

Nội dung:
Đề xuất 05 tên thương hiệu.
Ý nghĩa thương hiệu.
Kiểm tra khả năng đăng ký tên thương hiệu được định vị.

Lưu ý:
Quý khách Cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh.

 GÓI VIP

8.000.000 đ

Dịch vụ:
Đặt tên thương hiệu – Tên công ty.

Nội dung:
Đề xuất 09 tên thương hiệu.
Ý nghĩa thương hiệu.
Kiểm tra khả năng đăng ký tên thương hiệu được định vị.

Lưu ý:
Quý khách Cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh.

GÓI ROYAL

12.000.000 đ

Dịch vụ:
Đặt tên thương hiệu – Tên công ty.

Nội dung:
Đề xuất 14 tên thương hiệu.
Ý nghĩa thương hiệu.
Kiểm tra khả năng đăng ký tên thương hiệu được định vị.

Lưu ý:
Quý khách Cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh.

ĐẶT SOLOGAN THƯƠNG HIỆU

GÓI PROFESSION

4.000.000 đ

Dịch vụ:
Đặt Slogan cho thương hiệu – công ty.

Nội dung:

Đề xuất 05 Slogan tên thương hiệu.
Ý nghĩa Slogan thương hiệu.
Kiểm tra khả năng đăng ký bảo hộ độc quyền Slogan thương hiệu.

Lưu ý:
Quý khách Cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh.

 GÓI VIP

6.000.000 đ

Dịch vụ:
Đặt Slogan cho thương hiệu – công ty.

Nội dung:
Đề xuất 09 Slogan tên thương hiệu.
Ý nghĩa Slogan thương hiệu.
Kiểm tra khả năng đăng ký bảo hộ độc quyền Slogan thương hiệu.

Lưu ý:
Quý khách Cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh.

GÓI ROYAL

9.000.000 đ

Dịch vụ:
Đặt tên thương hiệu – Tên công ty.

Nội dung:
Đề xuất 14 Slogan tên thương hiệu.
Ý nghĩa Slogan thương hiệu.
Kiểm tra khả năng đăng ký bảo hộ độc quyền Slogan thương hiệu.

Lưu ý:
Quý khách Cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh.